PRUS ofereix una soluciò integral a travès d'una depressió micro-controlada per ordinador, formant un plec cutani fisiològic que es mobilitza mitjançant diferents capçals, segons l'anatomia, la indicació i la finalitat que busquem.
Els ultrasons de baixa frequència amplifiquen aquesta acció ja que s'utilitzen conjuntament amb la depresoterapia.
El PRUS permet realitzar una anamnesi individualitzada: una anàlisi postural, morfològica, tisular, homeostàtica i d'antecedents patològics.
Fa una estimulació selectiva de teixit nerviós, limfàtic, venós, arterial i adipós.
Amb el PRUS podem realitzar tractaments terapèutics, esportius, estètics i facials.
Tractaments que realitzem amb el P.R.U.S