Insuficiència esfinteriana: hi ha una disminució de la potència de l'esfínter (múscul en forma d'anell que és al voltant de l'orifici d'entrada o de sortida de certes cavitats naturals i que, en contreure's, el tanca).
Incontinència urinària d'esforç: l'orina s'escapa al realitzar un esforç.
Inestabilitat vesical: hi ha contraccions no inhibides per estímuls extrínsecs (aigua, fred, estrès, comportament,...) o intrínsecs (infeccions, fibromes, tumors,..).
tornar a l'apartat patologies